نویسنده = امانپور، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کلان شهر اهواز از خدمات شهری با تأکید بر عدالت اجتماعی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 495-517

10.22059/jurbangeo.2016.60645

سعید امانپور؛ نبی الله حسیتی شه پریان؛ سعید ملکی