نویسنده = شاطریان، محسن
تعداد مقالات: 2
1. سنجش ظرفیت اجتماعی در پذیرش اصول رشد هوشمند در نواحی شهری (مطالعۀ موردی: کاشان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 239-264

10.22059/jurbangeo.2019.226756.668

اسماغیل علی‌اکبری؛ محسن شاطریان؛ فاطمه شیخ‌زاده


2. سنجش و ارزیابی اجرای طرح پیاده‌محوری در بافت مرکزی شهر دزفول ازنظر ساکنان و کسبه

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-18

10.22059/jurbangeo.2017.63060

یونس غلامی؛ محسن شاطریان؛ محمدرضا بسحاق؛ معصومه جهانی