کلیدواژه‌ها = گسترش شهری
تعداد مقالات: 4
2. طبقه‌بندی و شناسایی تغییرات اراضی ساخته‌شده با استفاده از تصاویر سنجش‌ازدور

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 445-468

10.22059/jurbangeo.2018.229640.687

کیوان عزی مند؛ عطاءاله عبدالهی کاکرودی؛ مجید کیاورز مقدم


3. ارزیابی و پیش‌بینی مسیر بهینۀ گسترش شهری سنندج با استفاده از سلول‌های خودکار- مارکوف

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 431-446

10.22059/jurbangeo.2015.57411

ناصح عبدی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ نفیسه مرصوصی؛ شاه بخت رستمی


4. مدل‌سازی گسترش کالبدی شهر مراغه با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 323-341

10.22059/jurbangeo.2014.53059

میرنجف موسوی؛ رسول یزدانی چهاربرج