کلیدواژه‌ها = بجنورد
تعداد مقالات: 4
1. تبیین اصول، ابعاد و مؤلفه‌های رویکرد شهر اکولوژیک (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 391-413

10.22059/jurbangeo.2020.298673.1241

محمود جمعه پور؛ سیده شبناز اتحاد؛ فرشاد نوریان


3. بررسی و تحلیل متغیرهای حق به سلامت شهری (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 285-309

10.22059/jurbangeo.2019.275558.1055

محمد احمدی؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت‌الله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی