نویسنده = نیک پور، عامر
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل فضایی فرم شهر بابل براساس تراکم ساختمانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 215-235

10.22059/jurbangeo.2018.206995.530

عامر نیک پور؛ فاطره رزقی؛ مصطفی صفایی رینه


2. تحلیل فضایی الگوی مشارکت سیاسی شهروندان در چهارمین دورۀ انتخابات شورای اسلامی شهر آمل (1392)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 299-322

10.22059/jurbangeo.2016.60636

عامر نیک پور؛ فرزین محمودی پاتی؛ مصطفی صفایی رینه


3. تحلیل آماری ابعاد توسعۀ پایدار شهری در شهر ارومیه

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-31

10.22059/jurbangeo.2015.54437

عامر نیک پور؛ هادی علیزاده؛ مهناز حسینی سیاه گلی