کلیدواژه‌ها = کلان‌شهر اهواز
تحلیل شاخص‌های شهر دوستدار کودک در کلان‌شهر اهواز

دوره 10، شماره 3، آبان 1401، صفحه 63-84

10.22059/jurbangeo.2022.339123.1662

معصومه احمدوند؛ زهرا سلطانی؛ مجید گودرزی