کلیدواژه‌ها = طراحی شهری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر طراحی شهری بر رفتار و اخلاق شهروندان (مطالعۀ موردی: خیابان‌های امام، مدرس و کاشانی ارومیه)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 289-314

10.22059/jurbangeo.2017.141077.386

علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ مریم اسدی عیسی‌کان؛ علی مجنونی