کلیدواژه‌ها = شهر تبریز
شهر همه شمول؛ رویکردی نوین در برنامه‌ریزی شهری(نمونه‌ موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.22059/jurbangeo.2022.335543.1627

هادی حکیمی؛ فریدون بابایی اقدم؛ نادر تابعی


تحلیل فضایی تاب‌آوری شهری در محله‌های بخش مرکزی شهر تبریز

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 349-374

10.22059/jurbangeo.2019.271048.1018

علی شماعی؛ فرزانه ساسان‌پور؛ رحمان علی‌حسینی