کلیدواژه‌ها = مکان‌یابی
ارزیابی مکان‌های بهینه برای دفن زباله‌های شهری (مطالعۀ موردی: شهر فیروزآباد)

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 337-356

10.22059/jurbangeo.2017.203687.435

محسن پورخسروانی؛ زهرا پربار؛ بهنام مغانی رحیمی


تحلیل مکانی منطقۀ 3 شهر رشت با رویکرد انتخاب مکان بهینۀ استقرار فروشگاه‌های زنجیره‌ای

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 17-29

10.22059/jurbangeo.2014.51480

سید علی حسینی؛ محمد اسکندری نوده؛ فاطمه حیدری؛ رقیه حیدری