نویسنده = رهنما، محمد رحیم
تعداد مقالات: 3
1. برنامه‌ریزی شهری جهت ارتقای سلامت بانوان در مشهد با بهره‌گیری از ویتامین G

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 385-404

10.22059/jurbangeo.2018.244489.802

محمدرحیم رهنما؛ لیا شاددل؛ امیدعلی خوارزمی