نویسنده = علی‌اکبری، اسماعیل
تعداد مقالات: 5
1. بازشناسی محرک‌های توسعۀ مجدد محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 تهران)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 489-510

10.22059/jurbangeo.2020.293129.1197

اسماعیل علی اکبری؛ سیدمهدی موسی کاظمی؛ مهناز کشاورز؛ مجید جلالوندی


2. سنجش ظرفیت اجتماعی در پذیرش اصول رشد هوشمند در نواحی شهری (مطالعۀ موردی: کاشان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 239-264

10.22059/jurbangeo.2019.226756.668

اسماغیل علی‌اکبری؛ محسن شاطریان؛ فاطمه شیخ‌زاده