کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 4
2. کنش ارتباطی زمینه ساز تحقق مشارکت شهروندان در فرایند توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: شهر گرگان)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 263-283

10.22059/jurbangeo.2015.55883

مصطفی ایستگلدی؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمدرحیم رهنما؛ جعفر میرکتولی


3. ارزیابی هویت محله‌ای در شهر جهرم

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-84

10.22059/jurbangeo.2015.54440

محمدحسین سرایی؛ مجتبی روستا؛ امیر اشنویی


4. رویکرد برنامه‌ریزی وکالتی در برنامه‌ریزی شهری (موردپژوهی: شهر سبزوار، محلۀ گلستان)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 277-301

10.22059/jurbangeo.2014.53057

مجتبی رفیعیان؛ شیوا آجیلیان ممتاز؛ مهدی شیری پور